Skriv ut den här sidan

Barnmorskemottagning

Vi tar emot alla kvinnor oavsett var du bor.

För dig som undrar om du är gravid

Om menstruationen har uteblivit en vecka är du välkommen till oss till vår drop-in mottagning för graviditetstest. Du får svar av en barnmorska direkt.

För dig som är gravid

Du är välkommen att kontakta oss så fort du vet att du är gravid. Vi bokar då in en tid för dig att besöka oss, ensam eller tillsammans med din parter. 

När du kommer till oss gör vi en undersökning och du får information om din och fostrets hälsa. Vi erbjuder också:

  • Läkarbesök och andra kontroller under graviditeten
  • Stöd till dig och din partner som blivande föräldrar 
  • Förberedelser inför förlossningen. Vi har certifierade profylaxinstruktörer från AnnasProfylax

Vi arbetar utifrån Mödrahälsovårdens basprogram och anpassar besöken efter dina individuella behov. Dessutom samarbetar vi med Specialist-MVC på förlossningsklinikerna, barnhälsovård, sjukgymnast, dietist, kurator, socialtjänst och ingår i tvärprofessionellt samverkansteam. 

Preventivmedel 

Välkommen till vår drop-in mottagning om du vill ha preventivmedel eller rådgivning kring det. Det går också bra att kontakta oss för tidsbokning.

Provtagning

Hos oss kan du testa dig för bl a klamydia.

 

Gynekologisk cellprovtagnng

 Vi utför också gynekologisk cellprovtagning för dig som fått kallelse från Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland. Kallelsen är giltig i ett år. Tag med din kallelse och fyll i den på baksidan.